obucheniq za prepodavateli
Bulgaria
JA

Обучения за преподаватели

Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) предлага обучения за педагогически специалисти от:

  • детски градини;
  • училища – обществени и частни;
  • центрове за подкрепа за личностно развитие.

Обучителните програми на JA Bulgaria са взаимно допълващи и надграждащи се. Те са насочени към развиване на практически умения за прилагане на иновативни методи на преподаване, насърчаващи развиването на критичното мислене, екипната работа, комуникативните и лидерските умения на учениците, както и на повишаване на дигиталните компетентности на учителите и насърчаване на смесеното обучение (blended learning). Те помагат на учителите да разширят своя инструментариум с методи и стратегии, които да използват не само при преподаване по програмите на JA Bulgaria, но и в цялостната си работа с учениците.

Обучителните програми на JA Bulgaria се реализират чрез два основни подхода:

 

  1. По инициатива на самия обучаем – чрез подаване на заявка за участие в платена обучителна програма

На този линк можете да намерите подробна информация за този вид обучителни програми, които предлага квалификационната програма на JA Bulgaria.

Заявки за участие в обучения, включително и за групови обучения се прави онлайн на посочените по-долу линкове. 

 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 г. 
 
15.10.2023 г., до края на работния ден 

 

2. По инициатива на организацията – чрез обявяване на конкурс за участие в проект, осигуряващ безплатно обучение на учителя

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

Вижте повече тук.

 

Обучителните програми на JA Bulgaria са одобрени от Министерството на образованието и науката и са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК). Всички одобрени програми могат да бъдат намерени на сайта на ИРОПК: http://iropk.mon.bg. 

Пълната информация относно обучителните програми на JA Bulgaria, както и общите наредби, можете да намерите тук.

   

Лидери на промяната във финансовото образование в предстоящ курс за преподаватели

Лидери на промяната във финансовото образование в предстоящ курс за преподаватели: "Лични финанси за студенти"

Квалификационен кредит: Не
Обучения за учители в "Учебна компания" на Джуниър Ачийвмънт
Обучения за учители по програмите "Учебна Компания" и "Финансова Грамотност"

В периода 26-30.08.2024 Джуниър Ачийвмънт България организира 2 присъствени обучения в гр. Бургас:26-28.08.2024 г. - обучение “Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси“ п...

Квалификационен кредит: Да

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност