Bulgaria
JA

Индивидуални обучения за учители

Информация относно обучителните програми на JA Bulgaria

 1. По инициатива на самия обучаем – чрез подаване на заявка за участие в платена обучителна програма

Заявки за участие в обучения, включително и за групови обучения се прави онлайн на посочените по-долу линкове. 

Обучителните програми, които предлага квалификационната програма на JA Bulgaria, са одобрени от Министерството на образованието и науката и са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК). Всички одобрени програми могат да бъдат намерени на сайта на ИРОПК: http://iropk.mon.bg. 

Към 2023-та година това са:

 • Изграждане на ключовата компетентност 'Инициативност и предприемчивост' в начален етап на училищното образование – в реално присъствена форма на обучение
 • Изграждане на ключовата компетентност 'Инициативност и предприемчивост' в прогимназиален етап на училищното образование - в реално присъствена форма на обучение
 • Изграждане на ключовата компетентност 'Инициативност и предприемчивост' в гимназиален етап на училищното образование - в реално присъствена форма на обучение
 • Повишаване на дигиталната компетентност на учителите и изграждане на умения за прилагане на смесено обучение (blended learning) – в частично присъствена форма на обучение
 • Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение (blended learning) – в частично присъствена форма на обучение
 • Създаване на професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси - в частично присъствена форма на обучение
 • Фасилитиране на групово-динамични процеси в класната стая за личностно развитие, социално изключване и превенция на NEETs - в частично присъствена форма на обучение
 • Презентационни умения - в реално присъствена форма на обучение
 • Програма 'Учебна компания' - образователен модел за развиване на предприемачески умения - в реално присъствена форма на обучение
 • Програма 'Зелено предприемачество' - образователен модел за развиване на предприемачески умения за екологичен бизнес - в реално присъствена форма на обучение
 • 'Зелена учебна компания' - образователен модел за развиване на предприемачески умения за устойчив бизнес - в реално присъствена форма на обучение
 • Предприемаческа практика в професионалното образование чрез учебно-тренировъчно предприятие - в реално присъствена форма на обучение
 • Проектно-ориентиран подход в обучението по STEM и изкуствен интелект - Присъствена синхронно в електронна среда

Повече информация за програмите ще намерите тук.

На всеки участник, който успешно е преминал обучение, се издава удостоверение за допълнително обучение (приложение № 14 към Наредба № 15), чрез което се присъжда съответният брой квалификационни кредити, съгласно програмата на избраното обучение. 

За да участвате в обученията за квалификация на педагогическите специалисти, организирани от JA Bulgaria, е необходимо да попълните електронен формуляр за регистрация (заявка).

Освен обучителните програми, които са регистрирани в ИРОПК, чрез формуляра можете да заявите и своето желание за включване в обучение по методологията на JA Bulgaria, които са с продължителност от 16 часа и при успешното им приключване се присъжда сертификат. 

Чрез електронния формуляр за регистрация, можете да подадете един от 3 вида заявки за регистрация: 

 • Индивидуална – подава се, когато в избраното от обучение ще участва само един учител; 
 • Групова – подава се, когато в избраното обучение ще участват няколко учители от същото училище; 
 • Отделно обучение за едно училище – подава се, когато избраното обучение се организира специално за учители от едно и също училище. 

При групова заявка или заявка за участие на няколко преподаватели от едно и също училище, формулярът се попълва от един учител, който прикачва списък с трите имената и контактната информация (имейл и телефон) на останалите учители. Препоръчваме да подготвите списъка, преди да започнете да попълвате информацията в регистрационния формуляр. Можете да изтеглите шаблон за изготвяне на списъка от тук. (свалете с десен клик на мишката “Save link as”)

След попълване на формуляра системата ще изпрати автоматично потвърждение, че вашата заявка е подадена успешно. Екипът на JA Bulgaria ще се свърже с вас допълнително, за да потвърди, че обучението ще се състои на планираната дата, за което е необходимо да се сформира група от най-малко 15 обучаеми. Мястото на обучението се прецизира от екипа на JA Bulgaria след обработване на заявките за всяко от планираните обучения. Всички регистрирани участници ще получат уточняваща информация по имейл. 

При наличието на група от 15 учители от едно и също училище, желаещи да се включат в обучение по някоя от обучителните програми, е възможно да се организира специално обучение за тях на място в училището. 

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност