Bulgaria
JA

Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет страница www.jabulgaria.org и всички подсайтове или отделни интернет страници, управлявани от Джуниър Ачийвмънт България 

 

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.jabulgaria.org и всички подсайтове или отделни интернет страници (Страниците), управлявани от Джуниър Ачийвмънт България.  

Страни по настоящите Общи условия са Джуниър Ачийвмънт България,  от една страна, и всеки Потребител, заредил/отворил  Страниците, управлявани от Джуниър Ачийвмънт България, от друга страна. 

С всяко ползване на ресурсите на Страниците, потребителите декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. 

1.2 Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на потребителите. 

 

2. ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА СТРАНИЦИТЕ 

2.1 Джуниър Ачийвмънт България, ЕИК: 121305643, е фондация, упражняваща дейност в обществена полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с адрес: гр. София 1000, бул. „Дондуков“ 54Б, ет. 1. 

2.2 Информация за директен контакт с оператора: телефон 02/9894361, имейл адрес ja.bulgaria@jabulgaria.org.  

 

3. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ СТРАНИЦИТЕ 

3.1 Ресурсите, които Страниците предлагат, са: 

Обща информация за мисията, целите, визията и философията на Джуниър Ачийвмънт България 

Публикации, становища, инфографики, видео материали във връзка с обучението по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа – неговият смисъл, цели, въздействие на национално, европейско и глобално ниво 

Новини, свързани с дейността на Джуниър Ачийвмънт България 

Календар на предстоящите събития и инициативи 

Информация за програми, проекти и обучения, по които Джуниър Ачийвмънт България работи, включително какви са възможностите за участие от страна на училища, ученици, учители, университети, студенти и преподаватели, както и свързаните с това регистрационни и апликационни форми и форми за обратна връзка и препоръки 

Обучителни материали по образователните програми, които Джуниър Ачийвмънт България предлага, включително в дигитален интерактивен формат 

Видео материали и снимки от проведени събития, обучения и други образователни формати на Джуниър Ачийвмънт България 

Онлайн магазин за покупка на образователни продукти и услуги, предлагани от Джуниър Ачийвмънт България (описано подробно в раздел 4 по-долу) 

Колекция от успешни истории – интервюта с предприемачи, стартирали дейността си благодарение на Джуниър Ачийвмънт България; интервюта с учители, работещи успешно с образователните програми на организацията, и др. 

Връзки към подсайтове и други самостоятелни страници, управлявани от Джуниър Ачийвмънт България, както и към външни сайтове. 

3.2 Потребителите имат достъп до качените на Страниците материали по следните начини: 

Общодостъпни материали за свободно преглеждане и сваляне без предварителна регистрация 

Материали, които изискват създаване на потребителски профил, за да бъдат достъпени 

3.3 Джуниър Ачийвмънт България не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страниците или от временната невъзможност да бъдат достъпени/използвани Страниците. 

3.4 Технологията и дизайнът на Страниците могат да бъдат променяни без предварително известяване. 

3.5 Страниците си запазват правото да изпращат на потребителите системни съобщения, свързани с промени в условията и начините за използването им. 

3.6 Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в Страниците, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. 

 

4. ОПИСАНИЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА САЙТА WWW.JABULGARIA.ORG 

4.1 Джуниър Ачийвмънт България предлага следните продукти и услуги чрез своя онлайн магазин, където те са показани под формата на каталог с различни категории: 

Електронно учебно съдържание по програми на Джуниър Ачийвмънт България – потребителят получава достъп под формата на PDF ресурси или чрез moodle-базирана платформа след подаване на поръчка през онлайн магазина и нейното заплащане 

Електронно учебно съдържание за задължителните модули по профил „Предприемачески“ за 11. клас – потребителят получава достъп в moodle-базирана платформа след подаване на поръчка през онлайн магазина и нейното заплащане 

Учебни комплекти на хартия по програмите на Джуниър Ачийвмънт България за 1-12. клас – за извършване, заплащане и получаване на поръчка потребителят бива насочен към представителствата на издателство Клет за цялата страна, с което Джуниър Ачийвмънт България има сключен договор за сътрудничество 

Учебници по предмет „Технологии и предприемачество“ за 1-9. клас – за извършване, заплащане и получаване на поръчка потребителят бива насочен към представителствата на издателство Клет за цялата страна, с което Джуниър Ачийвмънт България има сключен договор за сътрудничество 

Комплекти учебни програми и годишни тематични разпределения по програмите на Джуниър Ачийвмънт България – потребителят получава достъп след подаване на поръчка през онлайн магазина и нейното заплащане 

Различни методически услуги, упоменати в раздел „Методически услуги“ – потребителят получава достъп след подаване на поръчка през онлайн магазина и нейното заплащане 

4.2 Крайната цена с включен ДДС на всеки продукт или услуга е посочена при описанието му в онлайн магазина. 

4.3 Процедурата за поръчка и начинът на доставка (както и свързаните с нея дължими от потребителя такси, ако има такива, например за куриерска доставка или доставка чрез Български пощи) са посочени при описанието на продукта или услугата в онлайн магазина. 

4.4 При извършване на поръчка (попълвайки и подавайки онлайн формата, която се зарежда в онлайн кошницата, след като потребителят е приключил добавянето на нови продукти/услуги в нея), потребителят трябва да отбележи, че е съгласен с настоящите Общи условия, които се зареждат в отделен прозорец на формата за поръчка. 

4.5 Завършването на поръчката и изпращането на автоматично потвърждение от страна на Джуниър Ачийвмънт България на предоставения от потребителя имейл адрес представлява сключване на договор между двете страни. 

4.6 В случай, че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от Джуниър Ачийвмънт България или не бъдат изпълнени съгласно тези Общи условия, потребителят има право да подаде оплакване в електронен формат на имейл ja.bulgaria@jabulgaria.org. Оплакването трябва да съдържа най-малко името, което потребителят използва в Страниците, номера на поръчката и подробно описание на оплакванията. Джуниър Ачийвмънт България разглежда полученото оплакване своевременно, като уведомява потребителя за отговора си не по-късно от 5 дни от получаването на оплакването. 

4.7 Ако даден продукт, който сме Ви доставили има недостатък (напр. разкъсване на страници при доставка на хартиени комплекти), моля уведомете ни възможно най-скоро в разумен срок след установяването на несъответствието и ни върнете продукта. В такъв случай Вие трябва да ни предоставите подробно описание на Вашето оплакване, както и (i) фактурата или доказателство за плащане, и (ii) писмена декларация или други документи, на които основавате Вашата претенция и основанията за оплакването. 

4.8 Вие имате правото да поискате поправка или замяна на продукта, ако такова искане не е неразумно по отношение на естеството на недостатъците или несъответствието. Ако нямаме възможността да предложим надлежна поправка или замяна на продукта, ние ще Ви възстановим по банков път сумата, платена за този продукт. 

 

5. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

5.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Страниците (обучителни материали, новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, инфографики и изображения, публикации, становища, анализи и др., упоменати в т. 3.1) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. 

5.2 Ние ви даваме ограничено право на достъп и използване на нашите Страници за Ваша лична употреба. Вие нямате право да: (i) възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, излъчвате, прехвърляте, дистрибутирате или по друг начин да експлоатирате нашия Уебсайт , включително цялото му съдържание, за каквато и да било цел без получаване на нашето писмено разрешение; (ii) да събирате и правите каквито и да било списъци с продукти, описания и цени; (iii) да извършвате имитация на нашите Страници или тяхното съдържание; (iv) да изтегляте или копирате информация в полза или интерес на стопанска дейност; и/или (v) да използвате инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни. 

5.3 Нямате право да използвате по неподходящ начин нашите Страници, като съзнателно въвеждате вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитвате да получите непозволен достъп до нашите Страници или да ги атакувате чрез атака за срив на системата. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално престъпление и ние може да сигнализираме съответните власти за такива Ваши деяния. 

 

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

6.1 Джуниър Ачийвмънт България полага всички усилия, за да поддържа на Страниците си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Джуниър Ачийвмънт България не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Страниците. Цялата информация на Страниците се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Джуниър Ачийвмънт България за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. 

6.2 Джуниър Ачийвмънт Българи не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването на Страниците.  

6.3 Джуниър Ачийвмънт България не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Страниците. 

6.4 Джуниър Ачийвмънт България има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Страниците. 

 

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

7.1 Всички клаузи относно политиката за поверителност и защита на личните данни и политиката за бисквитки, които Джуниър Ачийвмънт България прилага по отношение на всичките си Страници са налични на следния адрес: http://jabulgaria.org/bg/politika-za-biskvitkite  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

8.1 Тези Общи условия се регулират и тълкуват въз основа на действащото законодателство на Република България. 

8.2 В случай, че някоя от клаузите на тези Общи условия се окаже невалидна, неприложима или незаконна поради някаква причина, такава клауза не възпрепятства влизането в сила на която и да е от останалите клаузи на Общите условия. 

Тези Общи условия за ползване на Страниците са последно актуализирани към 26.05.2022 г. 

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност