програми на JA Bulgaria
Bulgaria
JA

Програми

"Зелено Предприемачество - GREENT"

Чрез програмата учениците изследват причините за глобалните екологични проблеми и се запознават с възможните решения от гледна точка на бизнеса. Мисията на „Зелено предприемачество – GREENT” е да създаде образователни инструменти, които да способстват учителите да насърчават „нагласа за зелено предприемачество“ у учениците. Философията на GREENT предполага подход на смесено обучение за представянето на съдържание по зелено предприемачество в гимназиите.

 

ФОКУС

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Да се даде възможност на учениците да усетят и възприемат принципите на природата като източник на живот и вдъхновение, за да може да се създаде у тях нагласа за екологосъобразно развитие като бъдещи предприемачи
 • Да се развиват нови умения и компетентности, които са необходими за зелените работни места и зеленото предприемачество
 • Да се подобри разбирането на младите хора за новите реалности в света на работата и бизнеса
 • Да се подобрят резултатите на учителите при предоставянето на висококачествено образование, съчетаващо стратегии за присъствено и онлайн преподаване
 • Да се предостави балансирана смесица от знания и дейности както в областта на „екологосъобразността“, така и на „предприемачеството“

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Посочват перспективни и модерни зелени професии и работни места
 • Обясняват връзката между конвенционалните бизнес модели, появата на екологични проблеми и кризи и нуждата от възникване на зелено предприемачество
 • Описват характеристиките на нови икономически модели като кръгова икономика и обосновават необходимостта от тях в условията на ресурсна ограниченост и глобални екологични проблеми
 • Изготвят SWOT и PEST/PESTLE анализ на своя еко предприемаческа идея
 • Описват етапите, през които преминава производственият процес в един зелен бизнес
 • Описват потребителския сегмент, за който е предназначена разработената идея за устойчив бизнес
 • Провеждат интервюта с потенциални клиенти с цел валидиране на бизнес модела
 • Изчисляват индивидуалния си въглероден отпечатък
 • Оценяват различни екосистемни услуги, анализират и синтезират информация
 • Критично и системно мислене
 • Екипна работа, креативност, презентационни умения
 • Нагласа за поемане на рискове
 • Финансово планиране

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

 • В разширена подготовка – раздел Б (избираеми учебни часове)
 • В допълнителна подготовка – раздел В (факултативни учебни часове)
 • Извънкласна дейност - клубове по интереси

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение в курса

2. Що е то система? Как работи тя?

3. Граници на системите. Природни и човешки системи

4. Природни системи, цикли и потоци

5. Биоразнообразие

6. Саморегулиращ се механизъм на Земята

7. Климатични промени

8. Отпадъци

9. Замърсяване

10. Загуба на биоразнообразие

11. Деградация на почвата

12. Историята на устойчивото развитие

13. Различни подходи към устойчивостта

14. Устойчивост и природни ресурси

15. Четирите условия на системите и четирите принципа на устойчивостта

16. Устойчиви решения във всекидневието – климат, енергия, отпадъци

17. Устойчиви решения и иновации – глобално и локално въздействие

18. Примери за устойчиви бизнеси

19. Какво е предприемачество?

20. Зелено предприемачество и социално предприемачество

21. Зелена икономика

22. Кръгова икономика

23. Как да стартирам зелен бизнес?

24. Бизнес модел за устойчиво развитие

25. Бизнес план

26. Основните неща при управлението на стартиращ зелен бизнес

27. Откриване на местни възможности за започване на зелен бизнес

28. Подготовка за публично събитие

29. Публично събитие

30. Предприемачески проект етап 1

31. Предприемачески проект етап 2

32. Предприемачески проект етап 3

33. Предприемачески проект етап 4

34. Предприемачески проект етап 5

35. Предприемачески проект етап 6

36. Предприемачески проект етап 7

 

img
 • Препоръчителен клас: от 10. до 12. клас
 • Продължителност: 36-72 учебни часа
 • Брой теми: 36
 • Междупредметни връзки с програма “Учебна компания”
0

Често задавани въпроси

Налични ли са примерни разпределения и тематични разпределения за програмите?

Да, тези документи са част от комплектите, ако закупите съответната програма от нашия онлайн магазин.

Може да разгледаш също...

Други програми

ЕкоУскорител - борба с пластмасата

Еко Ускорител

Еко Ускорител е младежки образователен формат за развитие на предприемаческо мислене и умения чрез решаване на най-дълбоките екологични проблеми на нашето съвремие.
✅ За младежи от 16-22 г.

✅ 30 учебни часа за онлайн курс; 40 учебни часа Еко лагер

✅ 6 теми
✅ Фокус: Пластмасови отпадъци

Програма Умения за успех

Умения за успех

Програмата е насочена към кариерния избор. Учениците се научават да разработват автобиография и мотивационно писмо за кандидатстване за работа, както и добиват знания за добри и лоши практики по време на интервю за работа.

✅ от 9. до 12. клас

✅ 36 учебни часа

✅ 7 теми

✅ Направление: Умения за работа

Програма Лични финанси

Програма "Лични финанси"

Програмата се фокусира върху печеленето, разумното харчете, съставянето на бюджет, спестяването и инвестирането, внимателното използване на кредит и защитата на личните средства.

✅ от 8. до 9. клас

✅ 36 учебни часа

✅ 6 теми

✅ Направление: Финансова грамотност, Предприемачество , Умения за работа

***

Как можете да се включите

ментори

За учители и училища

Вашето училище може да включи предприемаческите програми на JA Bulgaria в учебния процес в рамките на раздел Б, раздел В или извънкласна дейност, също така и в часовете по практика в професионалните гимназии. Ползите за всяко избрало да работи с нас училище са много: внасяне на иновации в процеса на обучение, повишаване на качеството на обучение, повишаване на мотивацията и успеха на учениците, подобряване на репутацията на училището, възможности за участие в международни събития и обучения и установяване на контакти и партньорства с училища от други държави. За да работят по програмите на JA Bulgaria, за учителите е нужно да посетят обучение за учители, таксата за което може да бъде заплатена от училището. В тези обучения могат да се включат преподаватели от всички дисциплини, няма изискване да са с икономическо образование. Следващата стъпка е закупуване на учебните материали по избраната програма от нашия уеб магазин и започване на работа с учениците. Експертите на JA Bulgaria са на разположение за подкрепа през цялата учебна година. За учителите ползите от работа с нас са свързани с повишаване на квалификацията, професионално израстване, усвояване на иновативни методи на работа, възможности за постижения и признание на национално и международно ниво.

Ако желаете да подкрепите програмата в ролята си на ментор, вижте информацията на страница "Ментори".

Ментори
ментори

За ученици и студенти

За да може наша програма да се преподава във вашето училище, е нужно директорът да е разрешил на един или повече ваши учители да преминат обучение, организирано от нас, както и да е предвидил нужните часове за провеждане на програмата в училище.

За да се запишете да изучавате наша програма, е необходимо да се свържете с обучените от нас учители във вашето училище, за да попитате как да се включите в групата. Ако наши програми не се преподават във вашето училище, а вие имате огромно желание да се обучавате по тях, може да разговаряте с ваш преподавател или с директора и да ги запознаете с невероятните възможности, които нашата организация предлага за развитие на учениците и учителите!

JA Bulgaria има инициативи, които са отворени за участие на ученици и/или студенти, независимо от това дали в тяхното училище/университет се предлага наша програма – Мениджър за един ден (ученици/студенти) и Национално състезание „Практични финанси“ (ученици).

Участието във всяка JA програма или иниацитива ви носи много нови практически умения, нови приятели, контакти с хора от бизнеса, възможности за награди на национално и европейско ниво. Програмите на JA Bulgaria ви подготвят за успешно представяне на изпит за Entrepreneurial Skills Pass – сертификат, признат от Световния икономически форум, Европейския парламент и Европейската комисия за ключова компетентност. ESP ще ви даде предимство при кандидатстване за работа или във висше учебно заведение.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност