Bulgaria
JA

Programs

Програми на Джуниър Ачийвмънт България

 

Образователните програми на Джуниър Ачийвмънт България покриват всички училищни степени в българското училище - начален, прогимназиален и гимназиален. 

Всяка от програмите има конкретен фокус върху основните тематични стълбове за оргазацията - предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. 

Използва се методиката на преподаване на Джуниър Ачийвмънт, която се основава на учене чрез правене, интерактивност и привличане на бизнес ментори в учебния процес. Развиват се уменията на учениците за разрешаване на проблемни ситуации, работа в екип, организираност, комуникация и лидерство, чрез което се стимулира тяхната предприемчивост и инициативност.

img
  • Предприемачеството като мисловна нагласа
    Нашите образователни програми дават на младежите стартъп инструменти, с които да започнат да променят своите общности и света днес 
  • Финансова грамотност
    JA помага на младите хора да изградят умения за управление на личните финанси и добра финансова култура като основа за постигане на важни житейски цели 
  • Умения за работа
    JA среща бизнеса и образованието, подкрепяйки младите хора в развиването на актуални професионални умения и вземането на удачни кариерни решения 
img
Secondary School Programs

Програма "Лични финанси"

Програмата се фокусира върху печеленето, разумното харчете, съставянето на бюджет, спестяването и инвестирането, внимателното използване на кредит и защитата на личните средства.

✅ от 8. до 9. клас

✅ 36 учебни часа

✅ 6 теми

✅ Направление: Финансова грамотност, Предприемачество , Умения за работа

View more
Secondary School Programs

Зелено Предприемачество - GREENT

Чрез програмата учениците изследват причините за глобалните екологични проблеми и се запознават с възможните решения от гледна точка на бизнеса.

✅ от 10. до 12. клас

✅ 36-72 учебни часа

✅ 36 теми

✅ Направление: Предприемачество, Финансова грамотност, Умения за работа

View more
img
img
Secondary School Programs

Еко Ускорител

Еко Ускорител е младежки образователен формат за развитие на предприемаческо мислене и умения чрез решаване на най-дълбоките екологични проблеми на нашето съвремие.
✅ За младежи от 16-22 г.

✅ 30 учебни часа за онлайн курс; 40 учебни часа Еко лагер

✅ 6 теми
✅ Фокус: Пластмасови отпадъци

View more
Secondary School Programs

Мениджър за един ден

Ранното кариерно ориентиране е безценен опит! “Мениджър за един ден” е най-значимата и мащабна образователна програма у нас за младежи над 16 години. В рамките на един ден участниците се запознават с реалната работна среда в компании и организации от цялата страна и получават безценно вдъхновение от топ мениджъри.

View more
img
img
Secondary School Programs

HP Life - онлайн курсове

HP Life е колекция от онлайн курсове, които са достъпни в нашата LMS платформа learn.jabulgaria.org.

View more
Sample text

Special Programs

Програма "Ние"

Програмата разглежда индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители.

✅ За подготвителна група или 1. клас

✅ 32 учебни часа

✅ 5 теми

✅ Направление: Финансова грамотност

Програма "Учебна компания"

По време на програмата учениците създават реално предприятие (ООД), което управляват през учебната година. Те стават съдружници в собствената си компания, инвестират минимален капитал и осъществят реални продажби.

✅ от 9. до 12. клас

✅ 2-4 ч. седмично

✅ 8 теми

Програма "Практични финанси"

Учебната програма надгражда и разширява компетентностите по технологии и предприемачество и спомага за изграждането на всички ключови компетентности, като се поставя специален акцент върху инициативността и предприемчивостта.

✅ от 9. до 12. клас

✅ 72 учебни часа

✅ 12 теми

Test subtitle

We do it for all people

We are Awesome Volunteer Team

Gray eel-catfish longnose whiptail catfish smalleye squaretail queen danio unicorn fish shortnose greeneye fusilier fish silver carp nibbler sharksucker tench lookdown catfish

Mentors

All donations can help change a life

Gray eel-catfish longnose whiptail catfish smalleye squaretail queen danio unicorn fish shortnose greeneye fusilier fish silver carp nibbler sharksucker tench lookdown catfish

img img

Quality

of educational content

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Textbooks

Our website uses Cookies. For more information, you can visit: Cookies Policy