Bulgaria
JA

Блог

PLAYJET
Panda Labs Achievers: младежи за справедлив енергиен преход

Заглавие на проекта: „Panda Labs Achievers: младежи за справедлив енергиен преход“

Финансираща институция: Програма Еразъм+ на Европейския съюз

Партньори: JA Bulgaria (водеща организация), WWF България, WWF Adria Сърбия, Junior Achievement Северна Македония и Eco team Черна гора

Продължителност: октомври 2023 – май 2025

Бюджет: 400 000 евро

Цели:

Проектът цели да запознае над 500 млади хора в България, Сърбия, Северна Македония и Черна гора чрез поредица от неформални интерактивни образователни формати с теми като: климатични промени, възобновяема енергия, кръгова и нисковъглеродна икономика, справедлив енергиен преход, зелено предприемачество. Чрез предвидените дейности ние целим младите хора да повишат своите знания и предприемачески капацитет за решаване на актуални проблеми, свързани със справедливия енергиен преход. Предвид основните цели и теми проектът е насочен към училища от въглищни райони и в него вземат участие 7 класа от горен гимназиален етап от Перник, Радомир, Кюстендил и Бобов дол.

Дейности:

Дейностите по проекта обхващат две учебни години и включват: обучения за учители, работа с интерактивен учебен курс в онлайн Moodle платформа (базиран на иновативната програма по зелено предприемачество GREENT на JA Bulgaria), учебни посещения на учениците в местни зелени бизнеси, срещи със зелени предприемачи, ученически хакатони за генериране на иновативни предприемачески решения, симулации на икономически и социален съвет и кръгли маси с местни заинтересовани страни, международна конференция с участие на ученици от четирите държави

Резултати:

Ползите от включването в програмата са свързани с повишаването на капацитета на училищата и учителите да работят по най-актуални съвременни теми като климатични промени, устойчиво развитие и нисковъглеродна икономика. Предложеното от нас съдържание и дейности ще дадат възможност на младежите не само да повишат своите познания по темите на проекта, но и активно да се ангажират и допринесат за своята местна среда чрез вдъхновение за зелени иновации и предприемачество.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност