Bulgaria
JA

Блог

FinIQ: Повишаване на финансовата грамотност на студенти от нефинансови специалности

FinIQ: Повишаване на финансовата грамотност на студенти от нефинансови специалности.

Част от програма: Лични финанси за студенти

През октомври 2023 г. започна новото издание на програмата Лични финанси за студенти. Новият проект, озаглавен „FinIQ: Повишаване на финансовата грамотност на студенти от нефинансови специалности“, е в партньорство с „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, част от най-голямата финансова група в България KBC Груп, която през 2018 г. подкрепи старта на програмата през първия програмен период.

Създаването на образователни възможности в областта на личните финанси е приоритет за партньорите в проекта, с разбирането, че личните финанси съсредоточават знания и умения със силно въздействие върху качеството на живот на младите хора. Програмата за повишаване на финансовата грамотност е създадена първоначално за студенти в неикономически специалности, но опитът от досегашната ѝ реализация показва, че и студенти по бизнес и финанси проявяват сериозен интерес и показват отлични резултати след участието си в нея.

FinIQ се фокусира върху подобряването на финансовата грамотност и изграждането на знания и практически умения за управление на личните финанси. За постигането на тази цел ще бъде осъвременено създаденото през първия програмен период образователно съдържание – преработено и допълнено издание на съществуващия в момента учебник с ново заглавие „Лични финанси: Третата революция“. Автор и на второто издание на учебника ще бъде проф. д-р Даниела Бобева от Института за икономически изследвания при БАН и преподавател от катедра „Финанси“ на УНСС. Освен чрез учебника, образователно съдържание и практически решения в управлението на личните финанси ще достигнат до студентите и чрез открити лекции на експерти от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“.

През летния семестър на 2023/24 учебна година партньори по проекта ще бъдат Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Варненски свободен университет и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, в които ще продължи преподаването на дисциплината. Амбицията на партньорите е в следващата академична година към проекта да бъдат добавени още 3 университета.

Обучаваните в програмата студенти ще се състезават помежду си по модела на иновационния лагер на Джуниър Ачийвмънт с участието на бизнес доброволци – ментори и жури – експерти от компании на КВС Груп в България.

За да се осигури устойчивост на програмата, в настоящото издание партньорите предвиждат създаване на Школа за лични финанси. В нея ще бъдат обучавани членове на академичната общност – студенти в магистърска степен, докторанти и асистенти, които имат интерес към преподаването в курса по лични финанси. Обучението ще включва различни форми и инструменти, в това число физически срещи, уебинари и он-лайн консултиране за подходите на преподаване. Участниците в школата ще имат възможност и за практическо обучение чрез присъствие/ участие в лекции на проф. д-р Даниела Бобева.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност