програми на JA Bulgaria
Bulgaria
JA

Програми

Програма “Това е моят бизнес!”

Програмата развива предприемаческите умения на учениците, като ги насърчава да мислят критично и да изследват професионалните си интереси. Тя представя четирите отличителни черти на предприемача, както и знанията и уменията, необходими за започването на собствен бизнес. Разглеждат се основни понятия от областта на предприемачеството и готовността за работа, които са обяснени по подходящ за възрастовата група начин.

 

ФОКУС

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в прогимназиален етап;
 • Да запознае учениците с ресурси и възможности и как да ги използват ефективно;
 • Да насърчи учениците да проявяват творчество и ефективност;
 • Да изгради умения за приспособяване към промените, вземане на решения и поемане на отговорност за последиците избора и действията;
 • Да изгради умения за екипна работа и поемане на отговорност при нея.
 • Да изгради предприемачески умения, които учениците да използват в своето образование и кариера.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Надграждащи знания по Технологии и предприемачество за 6.клас 
 • Разширено изучаване на темата “Икономика”

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

 • В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове
 • В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)
 • В извънкласна подготовка – в проект „Твоят час“ и др. проекти

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Аз съм предприемач

2. Аз мога да променя света

3. Аз познавам своя клиент

4. Аз имам идея

5. Аз виждам потребност

6. Браво на предприемачите!

 

Допълнителен ресурс за безплатно ползване по програмата е електронният модул „Това е моето бъдеще“, който е разработен по проект, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. Той включва интерактивни дейности и видео клипове с млади български предприемачи. 

Е-модулът  може да се използва като въведение към програма „Това е моят бизнес“. Целта му е да представи понятието „предприемач“ и неговите отличителни черти. Състои се от пет части с интерактивни дейности, чрез които учениците не само научават какво е да си предприемач, но също така опознават себе си и собствените си силни страни.

img
 • Препоръчителен клас: 6. клас
 • Продължителност: 34 учебни часа
 • Брой теми: 6
 • Комплекти за 15 или 30 ученици. Съдържат ръководство за учителя с подробни примерни планове и материали за изпълнение на дейностите
0

Често задавани въпроси

Налични ли са примерни разпределения и тематични разпределения за програмите?

Да, тези документи са част от комплектите, ако закупите съответната програма от нашия онлайн магазин.

Може да разгледаш също...

Други програми

Програма "Икономика на успеха"

Програма "Икономика на успеха"

Програмата предоставя практическа информация относно личните финанси. Разглеждат се основните понятия избор и самопознание; образователни и кариерни възможности; бюджетиране; използване на кредити; кредитен рейтинг; финансов риск.

✅ 7. клас

✅ 36 учебни часа

✅ 6 теми

✅ Направление: Финансова грамотност, Умения за работа

Програма "Европа и аз"

Програма "Европа и аз"

Програмата изгражда практически знания за природните, човешките и капиталовите ресурси в Европа, които се използват от бизнеса за производството на стоки и услуги.

✅ 5. клас

✅ 34 учебни часа

✅ 6 теми

✅ Направление: Предприемачество, Финансова грамотност, Умения за работа

Програма "Това е моят бизнес!"

Програма "Това е моят бизнес!"

Програмата развива предприемаческите умения на учениците, насърчава ги да мислят критично, и представя качествата, необходими за започването на собствен бизнес.

✅ 6. клас

✅ 34 учебни часа

✅ 6 теми

✅ Направление: Предприемачество, Умения за работа

***

Как можете да се включите

ментори

За учители и училища

Вашето училище може да включи предприемаческите програми на JA Bulgaria в учебния процес в рамките на раздел Б, раздел В или извънкласна дейност, също така и в часовете по практика в професионалните гимназии. Ползите за всяко избрало да работи с нас училище са много: внасяне на иновации в процеса на обучение, повишаване на качеството на обучение, повишаване на мотивацията и успеха на учениците, подобряване на репутацията на училището, възможности за участие в международни събития и обучения и установяване на контакти и партньорства с училища от други държави. За да работят по програмите на JA Bulgaria, за учителите е нужно да посетят обучение за учители, таксата за което може да бъде заплатена от училището. В тези обучения могат да се включат преподаватели от всички дисциплини, няма изискване да са с икономическо образование. Следващата стъпка е закупуване на учебните материали по избраната програма от нашия уеб магазин и започване на работа с учениците. Експертите на JA Bulgaria са на разположение за подкрепа през цялата учебна година. За учителите ползите от работа с нас са свързани с повишаване на квалификацията, професионално израстване, усвояване на иновативни методи на работа, възможности за постижения и признание на национално и международно ниво.

Ако желаете да подкрепите програмата в ролята си на ментор, вижте информацията на страница "Ментори".

Ментори
ментори

За ученици и студенти

За да може наша програма да се преподава във вашето училище, е нужно директорът да е разрешил на един или повече ваши учители да преминат обучение, организирано от нас, както и да е предвидил нужните часове за провеждане на програмата в училище.

За да се запишете да изучавате наша програма, е необходимо да се свържете с обучените от нас учители във вашето училище, за да попитате как да се включите в групата. Ако наши програми не се преподават във вашето училище, а вие имате огромно желание да се обучавате по тях, може да разговаряте с ваш преподавател или с директора и да ги запознаете с невероятните възможности, които нашата организация предлага за развитие на учениците и учителите!

JA Bulgaria има инициативи, които са отворени за участие на ученици и/или студенти, независимо от това дали в тяхното училище/университет се предлага наша програма – Мениджър за един ден (ученици/студенти) и Национално състезание „Практични финанси“ (ученици).

Участието във всяка JA програма или иниацитива ви носи много нови практически умения, нови приятели, контакти с хора от бизнеса, възможности за награди на национално и европейско ниво. Програмите на JA Bulgaria ви подготвят за успешно представяне на изпит за Entrepreneurial Skills Pass – сертификат, признат от Световния икономически форум, Европейския парламент и Европейската комисия за ключова компетентност. ESP ще ви даде предимство при кандидатстване за работа или във висше учебно заведение.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност