Bulgaria
JA

Учители и училища

img
Обучения за учители в "Учебна компания" на Джуниър Ачийвмънт
Обучения за учители по програмите "Учебна Компания" и "Финансова Грамотност"

В периода 26-30.08.2024 Джуниър Ачийвмънт България организира 2 присъствени обучения в гр. Бургас:

  1. 26-28.08.2024 г. - обучение “Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси“ по програми “Лични финанси” и “Практични финанси”
  2. 28-30.08.2024 г. - обучение по програма за предприемачество “Учебна компания”

  1. От 26 август до 28 август ще се проведе обучение “Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси“

Обучението е предназначено за педагогически специалисти, които желаят да усъвършенстват своята теоретична подготовка, методически и практически умения за:

  • повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез обучение в рамките на самостоятелна дисциплина в разширената или факултативната подготовка;
  • надграждане на усвоеното в задължителната подготовка по технологии и предприемачество;
  • успешно интегриране на финансовата грамотност в останалите предмети. В програмата се разглежда същността на финансовата грамотност – трансверсално умение за управление на лични финанси, което е елемент на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост”.

Обучението е съобразено с резултатите от националното представително проучване, проведено от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Министерство на образованието и науката. Акцент се поставя върху ползите за ученика, училището, бизнеса, обществото. Разглеждат се съчетаемостта между понятията и очакваните резултатите в образователните програми на Джуниър Ачийвмънт България с учебните програми по „Технологии и предприемачество“.

Преминавайки през обучението, преподавателите ще получат необходимата подготовка за преподаване по програмите “Лични финанси” и “Практични финанси”.

На обучаемите се присъжда 1 квалификационен кредит за преминато обучение.

Цената на обучението е 150 лв., като в него са включени две нощувки със закуски в хотел в Бургас.

Заявка за обучението се подава на следния линк: https://form.jotform.com/241122517567353, а срокът е до 12.07.2024 г. или до запълване на местата.

2. Програма “Учебна компания” изгражда ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование и е призната от ЕК през 2006 г. като „най-добрата образователна практика в обучението по предприемачество в Европа“.

Програмата е насочена към ученици на възраст 14-19 г., а младежите преминават през целия процес на материализиране на генерирана от тях идея за създаване на собствен бизнес във формата на реално предприятие (ООД), което осъществява дейност по създаване и доставка на продукти и/или услуги до крайния потребител https://www.jabulgaria.org/bg/programi/programi-za-gimnazialen-etap/programa-uchebna-kompania.

Обучението е подходящо за всички учители в гимназиален етап без значение от вида на училището, в което преподават. Освен усвояване на методиката на преподаване на програма „Учебна компания“, програмата на обучението ще даде възможност на учителите да се включат в няколко образователни проекта, които предоставят легитимиране на знанията, уменията и компетентностите на учениците на Европейско ниво.

Проект „Младежи в кръговата икономика“ – съвместен проект на Джуниър Ачийвмънт България и Европейският институт по иновации и технологии отдел „Суровини“, предлагащ за пръв път онлайн платформа с дигитално съдържание на български език по 14 модула свързани с кръгова икономика и рециклиране (рециклиране на метали, пластмаси, джиесеми и устойчива мода)

Възможност на всички ученици, обучаващи се по „Учебна компания“ да се явят на международно признатия изпит ESP „Сертификат за предприемачески умения“. Повече информация за сертификата ще предоставим по време на срещата.

Обучението се осъществява с подкрепата на Община Бургас като развитие на сътрудничеството в процеса на обучение на младежите по предприемачество, изграждане на модел за публично-частно партньорство и създаване на възможности за осъществяване на съвместни инициативи и проекти.

На обучаемите се присъжда 1 квалификационен кредит за преминато обучение.

Цената на обучението е 150 лв., като в него са включени три нощувки със закуски в хотел в Бургас. Заявка за обучението се подава на следния линк: https://form.jotform.com/241011629783354 , а срокът е до 12.07.2024 г.

Квалификационен кредит: Да

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност