calendar
Bulgaria
JA

Календар

Място: София Тех Парк, Зала 3
Дата: 15.05.2024 12:58 - 16.05.2024 12:58
Организатори: JA Bulgaria
ESP Изпит

ESP (Entrepreneurship Skills Pass)

Дата: 15-16.05.2024

На 15 и 16 май JA Bulgaria ще проведе присъствен изпит за придобиване на Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

Сертификатът за предприемачески умения (ESP) е уникална квалификация, която удостоверява, че ученици на възраст 15-19 години са придобили реален предприемачески опит и притежават необходимите знания, умения и компетентности за започване на собствен бизнес или за успешна кариерна реализация.

ESP е проект, финансиран от Европейската комисия и подкрепен от Световния икономически форум. Уменията, валидирани от ESP, са решение на проблемите на пазара на труда днес – застаряващо население, липса на адекватни компетентности и обществено-икономическа стагнация. Стандартът ESP е признат и прилаган в 52 страни в света.

Работодатели и педагози подкрепят ESP като квалификация, даваща конкурентно предимство на младите, които желаят да продължат образованието си, да започнат работа или собствен бизнес.

ESP е интегрална част от обучението по програма „Учебна компания“ на JA. Затова насърчаваме всички ученици, които са се обучавали по програмата, да се възползват от ESP сертификация. За участниците в „Учебна компания“ изпитът е безплатен.

Всеки младеж на 15-19 години, който иска да положи изпита, следва да се регистрира тук: ESP Registration Form (jotform.com) и да внесе такса от 30 лв. (с изключение на участниците в програма „Учебна компания“).

Продължителността на изпита е един час. Възможният тип въпроси включва избор на отговори от падащо меню, самостоятелни въпроси и/или въпроси върху кратък сценарий​. Изпитът е валиден при постигане на 28 отговора. За всеки верен отговор се получава равен брой точки, като не се отнемат точки за грешен отговор​. Изпитът е успешно издържан при 70% верни отговори​.

Възможност за полагане на присъствения изпит имате на 15 и 16 май, съответно сутрин или следобед, в зала 3 на София Тех Парк (бул. “Цариградско шосе” № 111).

Присъственият изпит на 15-и и 16-и май е единствено за ученици, които НЕ са част от програма „Учебна компания“ за учебната 2023/2024 година. Участниците от „Учебна компания“ ще получат допълнителни инструкции за явяване на изпита.

За подробности и уточнения, моля да се свържете с JA Bulgaria на 02 989 3660, 0877 845 492 или ja.bulgaria@jabulgaria.org.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност