Bulgaria
JA

Блог

Младежи в Кръговата Икономика (Girls Go Circular)

Заглавие на проекта: Младежи в кръговата икономика (Girls Go Circular)

Финансираща институция: EIT Raw Materials

Продължителност: Септември 2023 - Декември 2023

Бюджет: 10 000 евро (бюджет за JA Bulgaria)

Цели:

Младежи в кръговата икономика (Girls Go Circular) е образователен проект, финансиран от ЕС, който има за цел да предостави на момичетата на възраст 14-18 години в цяла Европа цифрови и предприемачески умения чрез онлайн учебна програма за кръговата икономика. Проектът допринася за Действие 13 от „Плана за действие за дигитално образование 2021-2027 г.“ – Насърчаване на участието на жените в STEM. Целта на проекта е да обучи поне 50 000 момичета в Европа до 2027 г.

Важно! Въпреки че проектът е насочен към женско предприемачество, участието на момчета се насърчава, понеже тематиката е важна за цялото общество и развитието на младежкото предприемачество!

В основата на проекта е Пространство за обучение по кръгова икономика. Тази онлайн платформа за обучение предлага на учениците възможността да задълбочат знанията си за кръговата икономика, като същевременно придобият дигитални компетенции. Платформата е създадена, за да включва учениците в практически дейности, както индивидуални, така и в групови, и да им дава възможност да разработват решения на големите обществени и екологични предизвикателства.

Дейности:

Основната учебна програма за един модул отнема 5-6 часа. Програмата може да се премине по време на еднодневен семинар или да се интегрира в редовни часове в клас, което позволява на учителите да вървят със собственото темпо и да извлекат максимума от учебните материали. Детайлна информация за преподаване на проекта е поместена в Ръководството за преподаватели.

Резултати:

Младежи в кръговата икономика“ (Girls Go Circular) предлага онлайн обучителни модули за предизвикателствата, свързани с устойчивото извличане, устойчиво потребление и повторна употреба на природни ресурси. Те включват обучение как да се премине към кръгова икономика в 8 модула на теми: пластмаси, метали, устойчива мода, смартфони, електронни отпадъци​, роботика и кръгова икономика​, климатични промени и кръгова икономика, кръгова икономика и храни, както и два въвеждащи модула – за интернет безопасност и въведение в кръговата икономика . Целта е да се даде възможност на учениците да станат посредници на промяната в зеления преход, като същевременно развиват дигитални умения.

Форма за регистрация на "Младежи в кръговата икономика" (GGC) (попълва се на английски език/латиница)

Повече за проекта може да научите тук: https://eit-girlsgocircular.eu

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност