Bulgaria
JA

Блог

LifeChanger: Знания, които променят живота (MetLife & JA Bulgaria)

Знания, които променят живота - LifeChanger

Програма "Знания, които променят живота" е създадена в партньорство между JA Bulgaria и Фондация MetLife, на базата на програми „JA Лични финанси” и „JA Икономика“, с цел да подобри финансовата култура и подготовката за вземане на важни финансови решения на ученици от гимназиален етап в България.

ФОКУС

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

  • Да развие финансовите познания и умения за успех на учениците от гиманзиален етап
  • Да утвърди финансовата култура и грамотност на учениците

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Програмата осигурява дейности по модела „учене чрез правене“
  • Гарантирано повишаване на финансовата грамотност на учениците, обучаващи се по програмата
  • Програмата предоставя практически знания на учениците, които ще им помогнат да вземат разумни финансови решения в бъдеще

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

  • В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове
  • В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)
  • В извънкласна подготовка
  • Съдържанието може да бъде преподадено както от учител, така и от бизнес ментор

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Ефективно спестяване

2. Разумно харчене

3. Непредвидени събития

4. Личен бюджет

5. Поставяне на лични цели

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност