Bulgaria
JA

Блог

Дай старт на успеха #YouthEmpowered

Национално изследване за подрастващите и младежите на УНИЦЕФ за България показва, че 1/5 от тях не са обхванати нито от образователната, нито от социалната и трудовата система. В най-голям риск за попадане в тази група са основно учениците в малки населени места и представителите на етническите малцинства. Целта на „Дай старт на успеха- Youth Empowered“ е да вдъхнови учениците да реализират амбициите си за професионална реализация и да живеят пълноценен живот.

Заглавие на проекта: Дай старт на успеха #YouthEmpowered

ФОКУС

Цели:

 • Да подготви младите хора за пазара на труда​
 • Да намали броя на икономически неактивните млади хора у нас​
 • Да увеличи конкурентните способност и предимство на българските младежи​
 • Да обнови набора с инструменти, техники и знания на преподавателите в страната​
 • Да повиши готовността на преподавателите да отговорят на ученическите въпроси, свързани с кариерни умения и подготовка за работа​
 • Да предостави възможност за комуникация между учители, ученици и експертни ментори от бизнеса

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Мотивиране на учащите се за осъществяване на информиран избор за кариера
 • Увеличаване конкурентното предимство на малдежите на пазара на труда

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

 • В разширена подготовка – в раздел Б, избираеми часове
 • В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)
 • В извънкласна подготовка
 • Съдържанието може да бъде преподадено както от учител, така и от бизнес ментор

СЪДЪРЖАНИЕ

Модул I. Лични умения

1.Самооценка – опознай себе си​

2.Ценности – на какво държиш?​

3.Комуникация – устна и писмена комуникация, език на тялото​

4.Общуване и работа в мрежа – изграждане на мрежа​

5.Даване и получаване на обратна връзка​

6.Изготвяне на мотивационно писмо​

7.Изготвяне на автобиография / CV​

8.Подготовка за интервю за работа​

Модул II. Бизнес умения

1.Бизнес планиране​: планиране, разпределяне и управление на времето​

2.Управление на проекти​

3.Водене на преговори​

4.Изготвяне на бюджет​

5.Търговски умения / умения за продажби

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност